Privacy

Datum: 1 september 2021

 

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel onderzoeken we hoe dit het beste te ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 

Privacyverklaring

Sedney Grafisch Buro, gevestigd aan Elburgkade 44, 1324 HJ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Korte uitleg
Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verwerken en waarom. Samengevat gaat het om het volgende:

 

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben we bedrijfsgegevens van je nodig. We delen jouw gegevens niet met derden, tenzij we daar vanwege wetgeving toe verplicht ben, of om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Verder nemen we passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (o.a. via Leadinfo)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Kvk nummer

 

Doelen van de gegevens die ik verwerk

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen, e-mailen, whats’appen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Sedney Grafisch Buro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Kortom, bovenstaande gegevens verwerken wij in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel:

 • We hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
 • Werkbestanden van klanten bewaren we voor zolang de klantrelatie bestaat

 

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen onze server en onze administratie is versleuteld d.m.v. een SSL verbinding
 • Ons netwerkserver is beveiligd via versleuteling

 

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (Verwerkersverantwoordelijke) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sedney Grafisch Buro blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Gevolgen van het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn persoonsgegevens wil verstrekken of niet. Indien de klant bepaalde persoonsgegevens niet wil verstrekken, kan dat als gevolg hebben dat Sedney Grafisch Buro niet overgaat tot het sluiten van de overeenkomst dan wel als de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen dat de overeenkomst door Sedney Grafisch Buro met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.

 

Klacht ter zake verwerking persoonsgegevens
De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies
De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

 

Partners
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens met jouw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening aan jou.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sedney Grafisch Buro. Je mag ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van je bewaren in een computerbestand naar jou of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen. Richt je verzoek aan post@s-g-b.nl

 

De gegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn:
Norman Sedney
Elburgkade 44
1324 HJ Almere

 

Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.